Vize Randevu ve Vize Başvuru İşlemleri

AİLE BİRLEŞİM VİZESİ

AİLE BİRLEŞİMİ VİZESİ

Aile birleşimi vizesi en genel ifade ile ülke dışında yaşayan, orada oturma ve çalışma müsaadeyi olan eşin ( bu eş kadın veyahut erkek olabilir ) yanına gidebilmek için alınan vize çeşidine verilen addır. Aile birleşim vizesi alanlar, belirlenen müddet aralığında gittikleri ülkede ikamet etme ve çalışma hakkına sahip olurlar. Aile birleşim vizesi alabilmenin kimi ön şartlarının bulunmaktadır. Bu şartların hepsinin eksiksiz bir şekilde bitirmesi gerekmektedir. Ayrı olarak Aile birleşim vizesi işlemlerinin bitirmesi vasati 2 – 5 ay arasında sürmektedir. Mesele yaşamamak için vize müracaatını yüzde yüz en az 5 ay öncesinden gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Aile birleşim vizesi alabilmek için sağlanması şart olan ön şartlar nelerdir?
Yabancı bir yurttaşın bir ülkeden aile birleşim vizesi isteyebilmesi için her şeyden önce evli olması gerekmektedir. Zira aile vizesinden sadece eşler yararlanabiliyor. Ayrı olarak eşlerden birinin muhakkak gitmek istenilen ülkede çalışma ve oturma müsaadenin olması gerekiyor. Çalışma ve oturma müsaadeyi alamayanlar aile vizesi hakkından yararlanamazlar.

Aile birleşim vizesinden velayetleri anne ya da baba üzerinde olan ve 18 yaşından küçük çocuklar da yararlanabilmektedir. Ancak 18 yaşını geçen çocuklar bu yolla vize alarak yolcu edememektedirler.

Ön şartlar sağlandıktan sonra Gitmek istenilen ülkenin ( ki bu Türkiye yurttaşları için çoklukla Almanya’dır ) Vize almak isteyen yabancı tebaalı insanlardan istediği bir takım evraklar bulunmaktadır. Bu evrakların tamamının eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir. Bu evrakların tam olarak neler olduğunu gitmek istediğiniz ülkenin Türkiye de yer alan konsolosluğunun resmi web sitesinden veyahut yolcu etme talebinde bulunacağınız ülkenin büyükelçiliğinin resmi web sitesinden en aktüel ve en doğru hali ile öğrenebilirsiniz.

Aile birleşim vizesi alabilmek için yerine getirilmesi şart olan diğer şartlar
Aile birleşim vizesi alabilmek için sağlanması şart olan ilk ve en ehemmiyetli koşullardan biri de Gitmek istenilen ülkenin kullanmış olduğu resmi dilin belli bir düzeyde biliniyor ve bunun belgelenebilir olması gerekmektedir. Bunu belgeleyen ise Yabancı dil A1 sertifikasıdır. Bu sertifikayı alabilmek için yabancı dil imtihanına girmek gerekmektedir. Ancak her yabancı dil imtihanı bu sertifikayı verme hakkına sahip değildir. Bu sertifikanın alınabilmesi için resmi olarak bu sertifikayı veren müessese ve kuruluşlar aracılığı ile uygulanan belirli bir eğitim ya da mülakat ve imtihanın hemen peşinden alınabilmektedir.

Bu işlemlerin eksiksiz bir şekilde yapılmasının ardından yerine getirilmesi gereken işlem Aile birleşim vizesi için gidilecek olan ülkenin Konsolosluğuna resmi müracaat yapılması istemektedir. – Gerçekleştirilen başvuruda dikkat edilmesi gereken en ehemmiyetli nokta, başvuru da bulunacak olan yurttaşların ikamet ettikleri lokasyondaki ikamet adreslerini mevzubahis Konsolosluğa bildirerek bu yol ile başvuru işlemini yerine getirmeleridir. Mevcut olan ve yaşanılan yer olarak deklarasyonlan ikamet adresinde en az 6 ay kadar bir süre adres farklığı gerçekleştirilmeden oturuluyor olunması işlemlerin daha kolay bir şekilde gerçekleşmesi açısından küçük fakat ihtiyaç duyulan bir ayrıntıdır.

Aile birleşim vizesi için istenilen dokümanların eksiksiz bir şekilde toplanması ve gerekli olan işlemlerin yerine getirilmesi için buluşma alımı yapmakta olan iDATA bürosunun verilerine göre vize talebinin sonuçlanma süreci 2 ile 5 ay arasında bir süreci kapsamaktadır. Buluşma talebinin gerçekleştirilmesinin hemen peşinden yerine getirilmesi şart olan evrakların sırası ile ve eksiksiz – hatasız bir şekilde teslim edilmesi başka bir deyişle mevzubahis ülkenin Konsolosluğuna buluşma alarak bizzat iletilmesi gerekmektedir.

Yabancı tebaalılara aile birleşim vizesi vermek için isteyen resmi evraklar ülkelere göre ufak tefek farklılıklar gösterebilmektedir.

Bu süreç içinde Aile birleşim vizesi için genel olarak isteyen evrakların başlıcaları sırası ile aşağıda bulunmaktadır:

Aile birleşim vizesi vermek için ülkelerin genel olarak istediği resmi evraklar:
– Vize talebinde bulunan kişinin biometrik vesikalık resiminin en az son 6 ay içinde çekilen bir

resim olup bu arada güncel görünüşü ile benzerliğini hala büyük oranda savunuyor olması gerekmektedir. Vize işlemleri için kullanılacak olan fotoğraf ile güncel görünümün benzememesi vize talebinin iptaline kapı aralayabilmektedir.

– Yapılan resmi başvurunun ülke dışına seyahati gerçekleştirecek olan kişi tarafından bizzat yapılması gerekmektedir.

– Pasaportun geçerlilik süresinin en fazla 8 sene olduğu unutulmamalıdır. Pasaport 8 yıldan daha önceki ise muhakkak yenilenmesi gerekmektedir. Ayrı olarak pasaportun vize talep tarihinden en az 1 yıl daha geçerlilik süresinin olması gerekmektedir.

– Seyahat edilecek olan ülke için gerekli başvuru formunun o ülkeye ait resmi dilde doldurulması ve büyük bir titizlik ile eksiksiz bir şekilde istenilen tüm bilgi ve ayrıntıların bulunması gerekmektedir.

– Beynelmilel geçerliliğe sahip olan evlilik cüzdanı ya da izdivaç etme vesikası asil ve fotokopisi olmak üzere iki adet getirilmelidir.

– Müracaat eden kişinin kendi hesabına çıkarılmış tam nüfus kayıt vesikasının aslı ve 2 adet fotokopisi getirmelidir.

– 3 adet Vesikalık Biyometrik ve aktüel Resim

– Tam teşekküllü sabıka kaydı

Tüm bunların yanında özenle üzerinde durulması ve katiyen savsaklamaması şart olan iki husus daha var. Birincisi: Bir takım ülkeler yabancı yurttaşlara vizeyi fiyatsız olarak verirken bilhassa Avrupa ülkeleri gibi bir takım ülkeler vize vermek için belirli bir miktar fiyat istemektedirler. Gideceğiniz ülkenin vize vermek için fiyat talep edip etmediğini kesin vize müracaatını yapmadan önce öğrenmeniz ve şayet istiyorsa bu meblağı evvelce hazırlamanız gerekmektedir. Zira bir takım ülkeler yabancı yurttaşlara vize vermek için sahiden oldukça yüksek tutarlar isteyebilmekteler. Dikkat edilmesi şart olan ikinci husus ise rastgele bir meseleyle karşılaşmamak için vize müzakerelerini gerçekleştirebilmeniz için size verilen buluşma saatinden en az yarım saat önce müzakerenin gerçekleştirileceği binada olmanız gerekmektedir.

Yukarıda anlatılan tüm koşul ve şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğiniz taktirde eğer bunlar dışında vize almanıza mani teşkil edecek ( sabıkası bulunma, asker kaçağı olma ya da firari olma gibi ) bir vaziyetiniz yoksa büyük bir olasılıkla istediğiniz vizeyi alabilirsiniz.

Aile birleşim vizesi alan yabancı yurttaşların sahip oldukları haklar:
Aile birleşim vizesi alarak bir ülkeye gidip oraya yerleşen yurttaşlar bir takım haklara sahip olmaktadırlar. Bu hakların bir bölümü aşağıda maddeler halinde bulunmaktadır:

– Aile birleşim vizesi alarak bir ülkeye giden yurttaşlar o ülkede ikamet etme ve yetkinlikleri bulunan meslek dallarında çalışma hakkı elde ederler. Ancak çalışa bilmek için mesleksel eğitiminizi bitirdiğinize değin elinizde bulunan diploma ve benzeri vesikanın gittiğiniz ülke tarafından tanınıyor olması gerekmektedir. Şayet diplomanız gittiğiniz ülke tarafından tanınmıyorsa niteliksiz işçi statüsünde çalışabilirsiniz.

– Gittiğiniz ülkede sıhhat ve sigorta haklarından yararlanabilirsiniz.

– Ülkelerin yabancı tebaalı yurttaşlara kendi ülke yurttaşlığını verme yetkisi bulunmaktadır.

İkinci yurttaşlık alabilmeniz için ülkelerin belirlediği bir takım kriterler bulunmaktadır. Bu kriterleri yerine getirdiğiniz taktirde o ülkenin yurttaşı olabilir ve ülke yurttaşlarının yararlandığı haklardan siz de yararlanabilirsiniz. Bu vaziyette ki yurttaşlara çifte yurttaşlık hakkı verilmektedir ve mevzubahis yurttaşlar her iki ülkenin de yurttaşlarına tanıdıkları haklardan kolayca yararlanabilmektedirler.