Vize Randevu ve Vize Başvuru İşlemleri

TİCARİ VİZE

TİCARİ VİZE

Ticari vizeler, tüm ülke dışı yolcularının tamamiyle ticari amaçlar için yapılmasına ve ülke dışında ticari emele yönelik faaliyetlere müsaade veren bir vize türüdür. Ticari vize her ülkede değişik şartlarda ve uygulamalar çerçevesinde verilmektedir. Lakin tüm ülkelerde kullanılabilen ticari vizenin ortak özelliği ise, ticari emele yönelik yolcuları kapsayan ülke dışı gezilerinde ticari faaliyette bulunan şirket yetkililerinin ve bu şirkete bağlı diğer personelin alması şart olan bir vize çeşidi olmasıdır.

Ticari Vizelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ticari vizeler ülkelere göre farklılık göstermektedir. Hangi ülke olursa olsun kesinlikle ticari vize müracaatında alakalı müesseseye isteyen tüm evraklar eksiksiz şekilde verilmelidir. Bu açısından ticari vize süreci müracaat ve alakalı evrakların toplanması ile başlamaktadır. Bundan sonraki süreç tamamen alakalı ülkenin uygulamalarına ve isteklerine bağlı gelişen süreci oluşturmaktadır.

Tamamiyle ticari amaçlar için yapılacak olan yolcularda kişiler konusunda bilgi ve vesikaların yanı sıra ticari faaliyette bulunan ve ticari vize işlemlerinde tesiri büyük olan şirket evraklarının da titiz bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Tüm şirket evrakları ihtiyaç duyulan şartlarda asılları ile beraber alakalı vize memuruna teslim edilmelidir. Şirket açısından kullanılacak olan tüm evraklar kesinlikle geçerlilik ibraz etmeli ve ülke dışındaki müesseseler ile ülkeler arasında kabul edilebilir nitelikte olmalıdır. Ters mevzubahis olduğunda ticari vize müracaatı ret yanıtı alacaktır. Ticari vize müracaatı iki şekilde olası olmaktadır. Evvela gideceğiniz ülkede bulunan bir şirket tarafından size çağrı yazısı gönderilebilir. Bu şekilde çağrı usulü ile yapılan ticari vize müracaatları daha ehemmiyetli kabul edilip, vize geçerliliği daha ivedi şekilde bitirmektedir. İkinci vaziyet ise, çağrı usulü olmadan şirket olarak belli evrakları teslim ederek yapılan ticari vize metodudur. Her iki ticari vize metodunda de kesinlikle belli prosedürler ve kaideler yerine getirilmelidir.

Ticari Vize Müracaatlarında Finansal Vesikaların Ehemmiyeti
Her ne amaçla olursa olsun vize müracaat işlemlerinde finansal vaziyet ve şahsi varlıklar vize işlemlerinin daha kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır. Bu yüzden, bilhassa ticari amaçlar için yapılacak olan ülke dışı yolcularında mutlaka hem şirketin hem de kişilerin finansal varlık durumları belli doküman ve banka yazıları ile birlikte beyan edilmelidir. Bu şekilde yapılan beyanlarda vize başvuru ve vize kabul işlemleri daha kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Ticari vizelerde kişilerin son 3 aylık aylık bordroları, bağlı oldukları şirketler aracılığı ile kaşe ve imza yapılarak onaylanmalıdır.

Ayrı olarak, kişisel kişisel finansal kaynaklarını da vize işlemleri mertebelerinde ibraz etmelidir. Banka içerisinde konsolosluk tarafından yeterli görülen nakit hesabının olması, kişinin şahsi hesabında son 3 aylık banka hareketleri ve yeniden son 3 ay içerisinde banka hesap özetleri vize işlemlerinde finansal durumu gösteren belgeler arasında bulunmaktadır. Bu belgeler ile alakalı tüm yazılar banka aracılığı ile sağlanabilir. Bu belgelerin yanı sıra kişinin üzerinde bulunan arsa, hane veyahut benzeri yapılara ait tapu ve noter onaylı ruhsatta finansal varlık olarak vize başvurusunda sunulabilmektedir. Tüm bu finansal durum ve varlıklar vize işlemleri mertebesinde alakalı vize memuruna teslim edilmelidir.