Vize Randevu ve Vize Başvuru İşlemleri

TRANSİT VİZE

TRANSİT VİZE

İki değişik ülke arasında yapılacak olan aktarmalı uçuşlarda, aktarma yapılacak olan ülke tarafından uçuşlar arası isteyen ve genel olarak aktarma uçuşunun başlamasından bitimine kadar süren geçici vize türüne transit vize denilmektedir. Bu vizenin istenmesindeki emel ise, aktarmalı uçuşu beklemek için transit salonlarında uçuş saatini beklemektir. Bu amaç yalnızca bekleme salonlarında kolayca zaman geçirilmesini sağlamaktadır. Bu vaziyetten hariç rastgele bir havaalanına giriş veyahut çıkış gibi farklı vaziyetler için imtiyaz mevzubahis olmamaktadır. Bazen, bu vaziyet kişilerde ve hava alanı sorumluları ile yolcular arasında sıkıntı yaratabilmektedir.

Bilhassa hava meydanı dışına çıkmak, ülkeye giriş saatini başka bir deyişle aktarma saatini değiştirmek gibi hususlarda yolcular transit vize ile kendilerine imtiyaz tanınacağını düşünmektedir. Ama aktarmalı uçuş için destur veren transit vize işlemi netlikle bu şekilde bir imtiyaz tanımamaktadır. Transit vize işlemleri ve yürürlükteki uygulamalar genel olarak ülkeden ülkeye farklık gösterebilmektedir. Kimi ülkelerde yolculara bekleme salonlarında daha farklı ayrıcalıklar tanınsa dahi kimi ülkelerde uygulamalar ve sınırlamalar oldukça katıdır. Bu yüzden, transit vize aracılığı ile yapılacak olan her aktarmalı uçuşta gidilecek ülke saatleri, havalimanları, uçuş saatleri, bekleme müddeti ve ülkeler arası saat farklarına oldukça fazla dikkat edilmelidir.

Transit Uçuş ve Transit Vize

Ülkeler arası yolcularda sıkça rastlanılan bir durum olan transit yani aktarmalı uçuşlar farklı ülkelerde geçiş yapacak olan yolcuların belli beklemeler ve uçuş farklıkları ile farklı ülkelere yolcu etmeleri demektir. Genel olarak aktarmalı uçuş isimi ile de bilinmektedir.

Dünya üzerinde seyahat edilecek olan ülkelere tek bir uçuş ile erişmek bazen olası olmamaktadır. Bunun nedeni ise ülkelerin birbirine olan uzaklığının yanı sıra, havaalanlarının farklı uçuşlara müsaade etmemesi ve değişik ülke uçuşları konusunda anlaşmalarının olmamasından kaynaklanmaktadır. Hasılı, yolcu edilecek ülkeye ansızın fazla uçuş ile erişebilmek genel olarak aktarmalı başka bir deyişle transit uçuş isimi ile bilinmektedir. Ülkeler arası yolcularda iki uçuş arasında 24 saati geçen bir müddet mevzubahis ise bu uçuşlar, duraklamalı uçuş kabul edilmektedir. Ama iki uçuş arasında 24 saatten az bir müddet mevzubahis ise bu uçuş türüne de aktarmalı başka bir deyişle transit uçuş denilmektedir.

Transit uçuşlarda yolculardan transit vize istenmektedir. Ama duraklamalı olarak kabul edilen uçuşlarda bu vaziyet mevzubahis değildir. Transit vize istenen ülkeler ve bu vize işlemlerinde geçerli olacak belgeler yolcu edilecek olan ülkeye göre farklık gösterebilmektedir. Bu yüzden, tek bir ülke için transit vize araştırması yapılmadan önce yolcu ve aktarma yapılacak olan ülkeler ile ilgili uçuş araştırması yapılmalıdır. Ters halde, transit vize olmaması vaziyetinde yolculuğunuz ve uçuşunuz iptal edilecektir.

Bilhassa ülke dışı yolcularında oldukça sık karşılaşılan bir vaziyet olan transit uçuşlarda, kişilerin bulundurması mecburi olan transit vize vesikası bir takım yolcular tarafından ibraz edilememektedir. Bu vaziyet, hem yolculukları tehlikeye sokmakta hem de yolcuların uçuşlarını iptal etmesine kapı aralamaktadır. Bu yüzden, bilhassa ülke dışı yolcularda bekleme müddeti, uçuş ve aktarma müddetleri, ülkelerin ne şartlarda transit vizeyi kabul ettiği gibi hususlara oldukça fazla dikkat edilmelidir.

Transit vize aktarmalı uçuşlarda alınması şart olan ve alakalı ülke gümrük polisleri veyahut alakalı sorumlularca isteyen bir vesikadır. Beynelmilel uçuşlarda yolculardan istenen transit vizeler kesinlikle yolcular tarafından alakalı kişi ve birimlere gösterilmelidir